top of page

טיפול רפואי בעינינו, הוא דרך שבה המטופל, הרופא והצוות הולכים בה יחד. חווית המטופל חשובה לנו מאוד ואנו עושים כל דבר כדי לשפר אותה. משלב קביעת התור, הזמן, היחס והקשב במרפאה, איכות הטיפול והליווי לאחר הניתוח. חוות הדעת של מטופלינו חשובה לנו מאוד כדי ללמוד עלינו מנקודת מבטם. דף זה הוא שיקוף של דף חוות הדעת באתר העצמאי מדיקו שם כתבו מטופלינו חוות דעת ומוזן במקביל לשני המקומות ללא עריכה שלנו. אנו מודים לכל מטופל שהקדיש מזמנו לכתיבת חוות דעת. 
בברכת החלמה מהירה בשמי ובשם הצוות כולו

ד״ר אילן גיאלצ׳ינסקי

bottom of page