© 2018 Ilan Gielchinsky M.D. Sydney, Australia.

יצירת קשר

לשם קביעת התייעצות פרטית עם ד״ר אילן גיאלצ׳ינסקי:

המרכז הרפואי מדיקה 

רחוב הברזל 28, תל-אביב

טלפון:  2147*

לאתר האינטרנט: MEDICA

כתובת המייל ליצירת קשר לשאלות:

 contact@RoboticSurgery.co.il

  

צילום תמונות ביה״ח בדף זה: גדעון לוין